СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „ЛЮЛИН“

Меню

Меню

ЗАПОВЕД РЛН19-РД91-60/30.10.2019 г.

31/10/2019

На основание чл.46, ал. 4 от  Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 140а от Наредба № РД-02-20-9 от 21 май 2012 г. за функциониране на единна система за гражданска регистрация във връзка с чл. 99б от Закона за гражданска регистрация ,

ЗАПОВЕД РЛН19-РД91-60/30.10.2019 г.

Skip to content