СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „ЛЮЛИН“

Меню

Меню

Започва Пролетно почистване 2022

от 01.04.2022 г. до 15.04.2022 г. започва Кампанията на Столичен инспекторат Пролетно почистване 2022. Инициативата ще се проведе преди Великденски празници и има за цел да привлече повече доброволци в почистване на нашия град. Да станем част от кампания с личния си пример като се включим и почистим там, където живеем, учим и работим!

Вашата активност и ангажираност имат значение! Нека любимите ни места в града и близо до него станат още по-уютни и приятни!

КАК ДА ЗАЯВЯ УЧАСТИЕ?

Осигуряват се ръкавици и чували, логистика и информация за местата за почистване.

В рамките на кампанията ще се организират дейности, с които да се почистят и облагородят само места за обществено ползване като:

 • прилежащи територии към жилищни сгради, еднофамилни къщи, общински учреждения, детски и спортни площадки, градинки, междублокови пространства, училищни дворове, детски заведения и места, които споделяме.
 • възстановяване и боядисване на пейки
 • засаждане от доброволци със собствен посадъчен материал на дървета, храсти и цветя в градинки, междублокови пространства и паркове, територии около манастири, крайградски места и зони за отдих.
 • премахване на изоставени, ръждясали табели от стълбове по улици и булеварди.

Какво трябва да знам по време на кампанията?

 1. В контейнерите за битови отпадъци и тези за разделно събиране на отпадъци от опаковки НЕ СЕ ПОСТАВЯТ:
  • отпадъци от почистването на мазета, тавани и общи части на сгради строителни отпадъци от ремонтни дейности, опасни отпадъци, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване;
  • едрагабаритните отпадъци от домакинствата, които поради своята големина и/ форма не могат се поставят в контейнерите за битови отпадъци се поставят до тях съгласно ГРАФИК за всеки район.
 2. Събраните от почистването отпадъци да се поставят в чували, съгласно указанията на инспекторите;
 3. Да не кастрим, режем, премахваме клони на дървета и храсти без разрешително от районната администрация.
 4. Клони от кастрене на дървета и храсти да не се смесват с едрогабаритните отпадъци. Зелените отпадъци се събират разделно от останалите и се изхвърлят до контейнерите за битови отпадъци.

Къде се изхвърлят стари текстилни отпадъци от домакинствата?
Информация може да намерите на интернет страницата на Столичен инспекторат. Столична община е разположила на 93 места, 113 броя специализирани контейнери за текстил и кожени отпадъци. Местата на контейнерите могат да се намерят ТУК.

Къде се изхвърлят опасни отпадъци от домакинствата?
Събирането на опасни отпадъци от домакинствата става чрез организираната система на Столична община от „Балбок Инженеринг“АД. Такива отпадъци са лакове и бояджийски материали, живак и живаксъдържащи уреди, домакински препарати и химикали, мастила и замърсени опаковки, фармацевтични продукти / лекарства с изтекъл срок на годност/. Системата е организирана чрез заявка на телефона на фирмата 0700 11 750 и чрез мобилен пункт, като графикът за събиране може да се намери тук.

Къде да предам излязло от употреба електронно и електрическо оборудване?
Събирането на излязло от употреба електронно и електрическо оборудване става чрез организираната система на Столична община от следните 2 фирми: “Екобултех” АД за районите „Красна поляна” и „Овча купел”;
телефон за приемане на заявки: от понеделник до петък 02/441 50 56, 02/441 50 57,
02/441 50 58, 0888 602 916, а за събота на телефон 0888 602 916.

„Елтехресурс” АД събира излязло от употреба електронно и електрическо оборудване от всички останали райони на територията на Столична община. Телефон за приемане на заявки: 0800 14 100, 0886 229 956 и 0884 610 254

За повече информация, посетете Пролетно почистване

Skip to content