СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „ЛЮЛИН“

Меню

Меню

Започва приемът на заявления по програма “Зелена София 2021”

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА

1. Откриване на процедура по кандидатстване за финансиране на проекти по Програма “Зелена София” за 2021 г.

2. Заповед за обявяване на процедура за финансиране на проекти по Програма “Зелена София” за 2021 г.

3. Списъкът с цени на материали и оборудване за доставка по Програма Зелена София за 2021 г. ще бъде качен допълнително

4. Списък на длъжностни лица от районните администрации за указания, насоки и информация по Програма “Зелена София” за 2021 г.

5. Правила за управление на Програма “Зелена София”, изменени с Решение № 134 от 14.03.2019 г. на Столичен общински съвет

6. Актуализирани насоки за кандидатстване по Програма “Зелена София” за 2021 г.

7. Приоритетни области на програма Зелена София за 2021 г.

8. Изображения на растителност и градинско обзавеждане по Програма “Зелена София”

9. Договор за доставка на растителност, цветя, тревни смески, паркова мебел, машини, инструменти и материали за ремонт по програма “Зелена София” за 2021 г.

ФОРМУЛЯРИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Заявление

Образец 1.1 – ПРОТОКОЛ

Образец 1.2 – ДЕКЛАРАЦИЯ

Образец 1.3 – УДОСТОВЕРЕНИЕ

Образец 1.4 – ДЕКЛАРАЦИЯ

Образец 1.5 – ОТЧЕT

Образец 1.6 – ОТЧЕТ за съфинансиране

Приложение А – Формуляр за кандидатстване

Повече информация вижте ТУК

Skip to content