СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „ЛЮЛИН“

Меню

Меню

Важно съобщение!

Уважаеми съграждани,

Информираме Ви, че на 02.06.2022 г., в 12:00 ч. в чест на Христо Ботев и загиналите за свободата на България ще се излъчи акустичния сигнал “Въздушна опасност” в продължение на две минути, в изпълнение на Заповед №СОА22-РД09-932/17.05.2022 на Кмета на Столична община и във връзка с чл. 34, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за функциониране на националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и въздушна опасност, приета с ПМС №48/01.03.2012 г.

Уведомяваме ръководителите на детски и учебни заведения, на предприятия, обществени и частни организации, търговски обекти и др. да набележат мерки за недоускане на стресови ситуации сред децата, пподчиненият им персонал, както и сред населението! Същите е необходимо да осигурят и непрекъснато електрозахранване на обектите (училища и детските градини) с монтирани сирени.

Skip to content