СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „ЛЮЛИН“

Меню

Меню

Търговско изложение за възобновяеми енергийни източници по проект “Слънчеви градове” (SOLAR CITIES)

Столична община ще бъде домакин на Изложение за възобновяеми енергийни източници, което ще се проведе на 10 и 11 ноември 2023 г. от 10:00 до 16:00 ч. в Античен културно-комуникационен комплекс Сердика (Ларго).

Изложението се организира в рамките на  проект “Слънчеви градове” (SOLAR CITIES), който се финансира от Европейската инициатива за климата (EUKI).

В изложението ще вземат участие производители, проектанти, монтажни фирми, свързани с ВЕИ, както и финансови институции, които ще могат да представят и популяризират своята дейност и продукти свързани с ВЕИ. По този начин посетителите ще имат възможност да обогатят своите знания по отношение на изграждането и функционирането на фотоволтаични централи и ползите от внедряване на ВЕИ в дейността на предприятията и домакинствата.

По време на изложението ще се проведе и “Ден на енергийните одитори” организиран от Камарата на енергийните одитори. Целта е да се запознаят гражданите с понятия като сертификат за енергийни характеристики на сгради, обследване за енергийна ефективност и др., да се обясни колко е важно да се изпълнява Закона за енергийната ефективност и ползите, които произтичат за гражданите от този закон.

Skip to content