СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „ЛЮЛИН“

Меню

Меню

Столична община – район „Люлин“ обявява прием на документи за настаняване в соцаилни жилища по проект „Осигуряване на съвременни социални жилища

03/02/2020

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Столична община – район „Люлин“ обявява прием на документи за настаняване в соцаилни жилища по проект „Осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими групи от населението на територията на райони „Люлин” и „Връбница” на Столична община“.

Ред и условия за настаняване, управление и ползване на социални жилища в рамките на Проект „Осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими групи от населението на територията на райони „Люлин” и „Връбница” на Столична община”

Документи за кандидастване

Skip to content