СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „ЛЮЛИН“

Меню

Меню

Списък на одобрените кандидати по основната фаза на Интегриран проект “Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух” по Програма LIFE на Европейския съюз (подадени документи в периода 16.01.2023 г. – 28.04.2023 г.

Skip to content