СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „ЛЮЛИН“

Меню

Меню

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса за Старши юрисконскулт в отдел “Правно-нормативно обслужване и човешки ресурси”към СО – Район “Люлин”

Skip to content