СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „ЛЮЛИН“

Меню

Меню

СО – район „Люлин“ приема заявления за кандидатстване по проект „Осигуряване на топъл обяд по време и след пандемия в район „Люлин“

От 04.03.2021 г. район „Люлин“ започва осъществяване на проектните дейности по проект „Топъл обяд по време и след Ковид-19“. След проведена обществена поръчка за избор на изпълнител и сключен договор с фирма „ЛФС“ ЕООД, потребителите ще получават всеки работен ден от месеца супа, основно ястие, ¼ хляб и 4 пъти седмично десерт. Храната ще се доставя до домовете на потребителите в кутии за еднократна употреба, като е задължително лицето да е на адреса за периода 10:30-13:30 часа. Проектът е по  Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020 г., съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица. Дейностите по проекта ще се изпълняват в допустимия по програмата период до 27.04.2021 г.

Кандидатите следва да подадат следните документи:

  1. Заявление-декларация (по образец);
  2. Декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация – приложение 20.

Документи се приемат всеки работен ден от 8:30 до 17:00 часа в сградата на районната администрация.

ДОПУСТИМИ ЦЕЛЕВИ ГРУПИ

  1. Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност – хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.
  2. Лица, поставени под карантина – без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.
  3. Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

Телефони за допълнителна информация:  02/92 37 260

СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ, КОИТО ВЕЧЕ ИЗПОЛЗВАТ УСЛУГАТА

Skip to content