СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „ЛЮЛИН“

Меню

Меню

Ще бъде извършено тестово задействане на изградената сиренно-оповестителна система на територията на район „Люлин“

Уважаеми съграждани,

Информираме Ви, че на 01.10.2021 г., от 11:00 ч., ще бъде извършено тестово задействане на изградената сиренно-оповестителна система на територията на район „Люлин“.

Уведомяваме ръководителите на детски и учебни заведения, на предприятия, обществени и частни организации, търговски обекти и други да набележат мерки за недопускане на стресови ситуации сред децата, подчинения им персонал, както и сред населението. Същите е необходимо да осигурят електрозахранване на обектите (училища и детски градини), които имат монтирани сирени.

Skip to content