Столична община-Район „ЛЮЛИН“

Меню

Меню

Съобщение за изработен подробен устройствен план и план-схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ