СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „ЛЮЛИН“

Меню

Меню

Ръководство

Кмет

МИЛКО АНТОНОВ МЛАДЕНОВ

Ръководство

Милка Атанасова Ганозова
тел: 02/ 92 37 272
e-mail: m.ganozova@lyulin.bg
Приемно време: сряда от 10:00 до 12:00 ч.

Петя Петрикеева
тел: 02/ 92 37 296
e-mail: p.petrikeeva@lyulin.bg
Приемно време: сряда от 10:00 до 12:00 ч.

Арх. Поля Божкова

тел. 02/9237 233

e-mail: p.bojkova@lyulin.bg

приемно време: четвъртък 9:00 ч. до 12:00 ч.

Диана Георгиева Накова

телефон: 02/9237 221

e-mail: d.nakova@lyulin.bg

приемно време: вторник от 9:00 до 12:30 и четвъртък 13:30 до 16:00

Skip to content