СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „ЛЮЛИН“

Меню

Меню

Ръководство

Кмет

ГЕОРГИ ЕМИЛОВ ТОДОРОВ

Ръководство

Д-р Петър Зарев
тел: 02/ 92 37 272
e-mail: p.zarev@lyulin.bg
Приемно време: сряда 10:00 – 12:00

Георги Гочев

email: g.gochev@lyulin.bg

Приемно време: петък 10:00 – 12:00

Валя Козовска-Трулева
тел: 02/ 92 37 296
e-mail: v.kozovska@lyulin.bg
Приемно време: сряда от 10:00 до 12:00 ч.

арх. Дора Тодорова

тел: 02/ 92 37 296

Имейл: d.todorova@lyulin.bg

ПРИЕМНО ВРЕМЕ: четвъртък 09:00 – 12:00 

инж. Петя Тодорова

Тел: 02 923 72 32

Имейл: p.todorova@lyulin.bg

Диана Георгиева Накова

телефон: 02/9237 221

e-mail: d.nakova@lyulin.bg

приемно време: вторник от 9:00 до 12:30 и четвъртък 13:30 до 16:00

Skip to content