СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „ЛЮЛИН“

Меню

Меню

Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Столична община – район „Люлин

Уважаеми граждани,

Район „Люлин“ започна работа по реализиране на „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Столична община – район „Люлин“ по процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Продължителността на проекта е до 31 декември 2020 г.

Изпълнението на проекта включва безплатно предоставяне на следните услуги:

v Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства, закупени със средства на потребителите.

v Заплащане на битови сметки закупени със средства на потребителите.

v Заявяване и получаване на неотложни административни услуги закупени със средства на потребителите.

От услугите могат да се възползват:

хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;
хора с увреждания и техните семейства;
самотни родители с деца до 12 г., които са в невъзможност да оставят децата си сами;
хора поставени под карантина от COVID–19;
възрастни хора в риск;
други лица засегнати от COVID-19;

За потребителите на услуги:

Подаване на заявка за ползване на услуга можете да направите на следните телефони и електронни адреси:

Цветомира Керемидчиева, тел: 02/92 37 211, e-mail: c.boyanova@lyulin.bg
Силвия Миланова, тел: 02/92 37 260, e-mail: s.milanova@lyulin.bg
Лора Ласкова, тел: 02/92 37 264, e-mail: l.laskova@lyulin.bg

Всички граждани, които отговарят на посочените критерии и желаят да се възползват от споменатите социални услуги, следва да предоставят писмено или устно посочената в ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за получаване на социални услуги в домашна среда информация (по образец).

Цялата получена информация ще се съхранява при стриктно спазване на всички изисквания на Закона за защита на личните данни и няма да се предоставя на трети лица, без писменото съгласие на заявителите.

За доставчиците на услуги:

Район “Люлин” обявява свободни работни места на длъжността “Работник, изпълняващ доставки по домовете” с определена заплата в размер от 588 лв до 920 лв бруто.

Подробна информация във връзка с процедурата по кандидатстване можете да намерите в приложените документи:

Skip to content