СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „ЛЮЛИН“

Меню

Меню

Предстоящ тест на изградената сиренно-оповестителна система в район “Люлин”

Уважаеми съграждани,

Информираме Ви, че на 03.04.2023 г., в 11:00 ч. в изпълнение на заповед №СОА23-РД09-873/29.03.2023 г. във връзка с чл. 34, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за функциониране на националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и въздушна опасност, приета с ПМС №48/01.03.2012 г. ще бъде извършен тест на изградената сиренно-оповестителна система, чрез задействането ѝ.

Уведомяваме ръководителите на детски и учебни заведения, на предприятия, обществени и частни организации, търговски обекти и др. да набележат мерки за недоускане на стресови ситуации сред децата, пподчиненият им персонал, както и сред населението! Същите е необходимо да осигурят и непрекъснато електрозахранване на обектите (училища и детските градини) с монтирани сирени.

Skip to content