СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „ЛЮЛИН“

Меню

Меню

Предстои провеждане на пълномащабно полево учение на СО „Сила 23“, за усвояване на Плана за защита при бедствия в частта му „План за действие при земетресение“

Уважаеми съграждани,

Уведомяваме Ви, че предстои провеждане на пълномащабно полево учение на Столична община „Сила 23“, за усвояване на Плана за защита при бедствия в частта му „План за действие при земетресение“, на 28.05.2023 г. (неделя) от 06.00 ч. до 18.00 ч. на територията на район „Люлин“– зелена площ между бул. „Панчо Владигеров“, ул. „Джавахарлал Неру“, ул. „Фортов път“, ул. „Арх. Георги Ненов“ и бул. „Панчо Владигеров“, съгласно схема одобрена от Направление „Архитектура и градоустройство“.

 На 26.05.2023 г. от 11.00 ч. – проиграване на динамичната част от учението в определената локация.

Предварителна подготовка, монтаж на съоръжения и трасиране на района, предвиден за провеждане на учението, от 25-ти май 2023 г. и демонтаж на 28.05.2023 г. непосредствено след приключване на мероприятието, както и на 29.05.2023 г.

В тази връзка на основание заповед на Кмета на Столична община е забранено паркирането в посоченият район. Нарушителите ще бъдат отстранявани принудително.

Skip to content