СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „ЛЮЛИН“

Меню

Меню

Предложение за маршрутни промени на автобусни линии А42, 48 и 81

След проведен обстоен анализ на пътно-транспортната обстановка в посочения район – пътникопоток (обем, дневно и часово разпределение, търсени връзки, осъществени прекачвания), натоварване на цялостния трафик, време за пътуване в определени дестинации, интервали на движение на автобусите и регулярност, Комисия по транспорт и пътна безопаснот при СОС направи следните предложения за промяна маршрутните разписания на превозните средства от обществения транспорт и съпътстващата организация на движението, съответно:

  1. Автобусна линия № 48:

1.1. Промяна на маршрута:

1.1.1. Автобусите от линия № 48 да преустановяват движението си по настоящия маршрут: МС „Сливница“ – бул. „Сливница“ – път 802 (Банско шосе, ул. „Стефан Стамболов“) – центъра гр. Банкя – кв. „Михайлово“.

1.1.2. – Автобусите от линия № 48 да се движат по нов маршрут: от обръщателно колело „ж.к. Люлин 8“ по ул. „Търново“, надясно по ул. „Ген Асен Николов“, надясно по бул. „Царица Йоанна“, наляво по бул. „Панчо Владигеров“, надясно по бул. „д-р Петър Дертлиев“ до новоизграденото кръгово кръстовище с бул. „Добринова скала“, наляво по пътя за изход от ж.к. „Люлин“ до пътен възел „Люлин“ (Околовръстен път – път 189 – Автомагистрала „Струма“ – път за ж.к. „Люлин“), продължава по път 189 (ул. „Цар Освободител“) до центъра на град Банкя, ул. „Александър Стамболийски“, ул. „Никола Й. Вапцаров“ до крайна/начална спирка с код 0982 „Края на кв. Михайлово“, двупосочно. Същата да бъде с експлоатационните показатели на автобусна линия № 42

1.2. Разписанията да осигуряват следните интервали на движение (мин.):

– делничен ден –                      20 – 22 – 20 – 30;

– предпразник/празник –         25 – 25 – 25 – 37;

– запазване броя на обслужващите автобуси, поради постигане на ускорение от 7 мин. в посока.

1.3. Линията да осигурява ученическия курс от кв. „Михайлово“ до 78 СУ „Христо Смирненски“, като съответния курс да бъде извършван от автобус с минимум 50 броя седящи места, а останалите обслужващи автобуси да бъдат оборудвани с действащи рампи за обслужване на хора в неравностойно положение, съгласно изразено становище от кмета на район „Банкя“.

1.4. Разкриване на нови спирки в района на новоизграденото кръгово кръстовище на бул. „Добринова скала“ с пътя/изход от ж.к. „Люлин“ до пътен възел „Люлин“.

1.5. Разкриване на нова двупосочна спирка в гр. Банкя на ул. „Александър Стамболийски“ след централното кръгово кръстовище (ул. „Стефан Стамболов“ – ул. Цар Освободител“ – ул. „Александър Стамболийски“) в посока кв. „Михайлово“.

2. Автобусна линия № 42 с маршрут: от обръщателно колело „ж.к. Люлин 8“ на ул. „Търново“, ул. „Ген. Асен Николов“, бул. „Царица Йоанна“, бул. „Панчо Владигеров“, бул. „Захари Стоянов“ (в обратна посока бул. „Райко Даскалов“), Филиповско шосе, кв. „Филиповци“, път 189 (ул. „Цар Освободител“), центъра на град Банкя, ул. „Стефан Стамболов“, автостанция „Банкя“, двупосочно, да се преустанови експлоатация й, като спестения маршрутен пробег да компенсира увеличения такъв по линиите, засегнати от промяната.

3. Автобусни линии № 47 (МС „Сливница“ – бул. „Сливница“ – път 802 (Банско шосе, ул. „Стефан Стамболов“) – центъра гр. Банкя – кв. „Градоман“) и № 49 (МС „Сливница“ – бул. „Сливница“ – път 802 (Банско шосе, ул. „Стефан Стамболов“) – центъра гр. Банкя – кв. „Вердикал“ – кв. „Клисура“):

3.1. Внедряване на ускорени разписания – за целта с по една целодневна кола да се увеличи броя на обслужващите автобуси по всяка линия, като се осигурят интервали на движение:

– делник – през деня 35 минути (при досегашни 54 мин.) и запазване на синхронизираното им движение в общия участък с интервал от 17/18 минути;

– предпразник/празник – интервала на движение на всяка от двете линии става от 53/105 на 50 минути.

3.2. Ученическият курс от кв. „Клисура“ да се извършва от линия № 49, като съответния курс да бъде обслужван от автобуси с минимум 50 броя седящи места, съгласно изразено становище от кмета на район „Банкя“ .

4. Автобусна линия № 81:

4.1. Удължение и промяна на маршрута – линията да се движи от ж.п. гара „Обеля“ направо по ул. „Ефрем Чучков“ през ж.п. прелез „Обеля“, надясно по ул. „Обелско шосе“, ул. „Ефрем Карамфилов“, надясно по ул. „Веселин Ханчев“, ул. „Георги Караславов“, ул. „Ефрем Карамфилов“, ул. „Обелско шосе“, ул. „Ефрем Чучков“, ж.п. гара „Обеля“ и по маршрута си до кръстовището бул. „Панчо Владигеров“ и бул. „Сливница“, продължава (посока кв. „Иваняне“) по бул. „Панчо Владигеров“, бул. „Захари Стоянов“, наляво по бул. „Добринова скала“, ул. „Филиповско шосе“ (обратна посока Северна Индустриална зона – от кръстовището на ул. „Филиповско шосе“ и бул. „Добринова скала“, направо по бул. „Райко Даскалов“, наляво по бул. „Панчо Владигеров“ до кръстовището с бул. „Сливница“) и по маршрута си до кв. „Иваняне“, двупосочно.

4.2. Разписания:

4.2.1. Да осигуряват следните интервали на движение (мин.):

– делничен ден –                      18/19 – 18/19 – 18/19 – 30;

– предпразник/празник –         22/23 мин. целодневно.

4.2.2. Да са съобразени (където е възможно) с тези на пътническите влакове преминаващи  през  ж.п. прелез кв. „Обеля“, както и с планираните курсове на товарните композиции.

5. Автобусите от автобусни линии № 47, 48, 49 и 81 да спират на всички съществуващи спирки по променените и удължени участъци от маршрутите им.

6. Спирките обслужващи двупосочно автобусни линии № 47 и № 49 в общия им участъка на движение между сп. „Гара Иваняне“ и сп. „Кв. Република“ да придобият статут „По желание“.

7. Да се въведе нова организация за движение в прилежащия район на Северна индустриална зона, заключен в карето между  ул. „Ефрем Карамфилов“, ул. „Веселин Ханчев“ и ул. „Георги Караславов“:

7.1. С еднопосочно движение на пътните превозни средства с реализиране на необходимата хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация.

7.2. За автобусна линия № 81 със съответните обслужващи спирки в СИЗ „Обеля“.

8. Да се извърши рехабилитация на пътната мрежа в Северна индустриална зона „Обеля“ по маршрута на автобусна линия № 81.

Гражданите могат да изпращат своите въпроси, мнения и предложения нa имейл: lyulin@sofia.bg.

Skip to content