СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „ЛЮЛИН“

Меню

Меню

Пограма „Ваканция“ 2023 – график на занимания

Столична община, дирекция „Спорт и младежки дейности“ в партньорство с Център за подкрепа на личностно развитие /ЦПЛР/ – Спортна школа – София, Център за подкрепа на личностно развитие  – Център за изкуства, култура и образование – София, Национални спортни федерации, спортни клубове и НПО организират Програма „ВАКАНЦИЯ 2023“.

Инициативата е свързана с предстоящата лятна ваканция и включва свободен достъп до разнообразни занимания по различни видове спорт, спортни активности, туризъм, както и други занимания по интереси за периода 19 юни до 31 юли 2023 г., включително. Предназначена е за деца, ученици и младежи до 29 г.

ПРОГРАМА „ВАКАНЦИЯ

от 19 юни до 31 юли 2023 година

Програма „Ваканция“ се организира от Столична община, Дирекция „Спорт и младежки дейности“ и общински Център за подкрепа на личностното развитие „Спортна школа – София“ в партньорство със  „Спортна София – 2000“ ЕАД, Национални спортни федерации, спортни клубове и неправителствени организации.

Инициативата е свързана с предстоящата лятна ваканция и включва свободен и безплатен достъп до разнообразни занимания по различни видове спорт, спортни активности, туризъм, лечебна изправителна гимнастика, занимания по интереси, фитнес занимания на открито и др., които ще се проведат от 20 юни до 31 юли 2023 г., включително. Предназначена е за деца и ученици от 6 до 18 години, при възможност и включване на родители, младежи 15-29 години, придружители.

СПОРТНИ ЗАНИМАНИЯ СЪС СВОБОДЕН ДОСТЪП, провеждани от квалифицирани специалисти, представители на: ЦПЛР „Спортна школа  – София“; БФ Народна топка – България, спортни клубове и др.

ОФИЦИАЛНОТО ОТКРИВАНЕ НА ПРОГРАМА „ВАКАНЦИЯ“ ЩЕ СЕ СЪСТОИ НА 19 юни 2023 г. /понеделник/, ОТ 10.30 ДО 13.00 часа, В СПОРТЕН КОМПЛЕКС „ СПОРТНА СОФИЯ 2000“, ЗОНА Б 5, ул. БЪЛГАРСКА МОРАВА“ № 2, парк „ВЪЗРАЖДАНЕ.

Главни координатори: Столична община, дирекция „ Спорт и младежки дейности“ и ЦПЛР – Спортна школа „София“

ЛЯТНА ВАКАНЦИЯ В РАЙОН “ЛЮЛИН” – !!ГРАФИК!!

Повече за програмата можете да видите на адрес https://www.sofia.bg/municipal-program-vacation

Skip to content