СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „ЛЮЛИН“

Меню

Меню

Първенство по мини футбол

Столична община – район “Люлин” под егидата на кмета, г-н Георги Тодоров и със съдействието на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, организира първенство по мини футбол “ЛЮЛИНСКИ СЪРЦА” между няколко детски градини на територията на района. Футболът е един от най- популярните групови спортове и като такъв допринася мероприятие с такава насоченост да разгърне емоционалните и физически възможности на децата, да допринесе за социалната им активност. Подвижните игри под всякаква форма носят положителни емоции и са доказан алтернативен метод за справяне със стресови ситуации в най-ранна възраст, а спортът изгражда трайни навици за поддържане на физическа култура и борбен дух. Мероприятието е изцяло с позитивна насоченост както към участници, така към публика и гости. Неговата цел е от най-ранна детска възраст да се вкорени уважението към другарчето и спортният хъс да се изразява на терена под формата на игра, децата да се научат на честност и спортсменство.

Skip to content