СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „ЛЮЛИН“

Меню

Меню

Отдели

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ЛЮЛИН”

Отдели

КМЕТ
Георги Тодоров

ЗАМ.-КМЕТ
Д-р Петър Зарев

Георги Гочев

СЕКРЕТАР
Валя Козовска-Трулева

Силви Пасков – главен експерт “Връзки с обществеността”

НАЧАЛНИК-ОТДЕЛ
Христина Костова 
тел. 02/92 37 273
ЕСГРАОН
тел. 02/92 37 298
ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ
тел. 02/92 37 247
ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
тел. 02/92 37 285
тел. 02/92 37 200

НАЧАЛНИК-ОТДЕЛ
Арх. Мая Добрикова – Вълчева                  
тел. 02/92 37 239
e-mail: m.dobrikova@lyulin.bg
приемно време: вторник 13:30 ч. до 16:30 ч. и четвъртък 9:00 до 12:30 ч.

Вера Иванова                                                              02/92 37 231
Елка Деянова                                                              02/92 37 208
Инж. Минка Маринова                                              02/92 37 213
Юла Рашкова                                                               02/92 37 213
Арх. Яна Колева                                                          02/92 37 208

НАЧАЛНИК-ОТДЕЛ

Арх. Александър Няголов

Тел: 02/92 37 237

Email: a.nyagolov@lyulin.bg

Инж. Аглика Вуцова                             02/92 37 228
Инж. Анелия Димитрова                       02/92 37 228
Инж. Мария Лепоева                               02/92 37 231
Инж. Диляна Иванова                            02/92 37 226
Инж. Гергана Гечева                                02/92 37 226

 


тел. 02/92 37 276
е-mail: 
приемно време: вторник 13:30 до 16:30 ч. и четвъртък 9:00 до 12:30 ч.

Инж. Снежана Стефанова                        02/9237 227
Теодора Кръстанова – еколог                   02/9237 294
Слави Студенков- еколог                           02/9237 294
Иван Станчев                                             02/9237 277
Методи Попов                                            02/9237 294
Иво Петров                                                 02/9237 294

НАЧАЛНИК-ОТДЕЛ

Мирчо Стоянов
телефон:
e-mail: m.stoyanov@lyulin.bg

Финансов контрольор
Диана Георгиева Накова
телефон: 02/9237 221 
e-mail: d.nakova@lyulin.bg  
приемно време: вторник от 9:00 до 12:30 и четвъртък 13:30 до 16:30

Дорка Вучелийска – главен счетоводител             02/92 37 270

Калинка Йочева – старши счетоводител                 02/92 37 282
Лора Декина – старши счетоводител                       02/92 37 279
Таня Илиева  – старши счетоводител                      02/92 37 265
Ива Василева                                                               02/92 37 279
Силвия Тодорова – счетоводител                            02/92 37 292

ТАКСОСЪБИРАНЕ

Каса 1                                                                           02/92 37 288

Каса 2                                                                          02/92 37 283 

НАЧАЛНИК-ОТДЕЛ

Женя Кръстева

e-mail: zh.krasteva@lyulin.bg

тел. 02/92 37 274

Васил Николов – главен юрисконсулт
e-mail: vasil.nikolov@lyulin.bg
тел. 02/92 37 274
Приемно време: вторник 13:30 – 16:30 ч. и четвъртък  9:00 –12:30 ч.

Звезделина Златева – старши юрисконсулт
e-mail: zv.zlateva@lyulin.bg
тел. 02 /92 37 238
Приемно време: вторник 13:30 – 16:30 и четвъртък 9:00 –12:30

Лидия Праматарска – старши юрисконсулт
e-mail:lidiya.pramatarska@lyulin.bg
тел. 02/92 37 241
Приемно време: вторник 13:30 – 16:30 ч. и четвъртък 9:00 –12:30 ч.

Теодора Аначкова – старши експерт ПНО
e-mail: t.anachkova@lyulin.bg
тел. 02 /92 37 240
Приемно време: вторник 13:30 – 16:30 и четвъртък 9:00 –12:30

Анита Витова – главен експерт „Човешки ресурси”
e-mail: a.vitova@lyulin.bg
тел: 02/92 37 211
Приемно време: всеки ден от 9:00 – 17:00 ч.

Габриела Стойчева – специалист „Човешки ресурси”
e-mail: gabriela.stoycheva@lyulin.bg
тел. 02 /92 37 217
Приемно време: вторник 13:30 – 16:30 и четвъртък 9:00 –12:30

НАЧАЛНИК-ОТДЕЛ

Миглена Василева              
e-mail: miglena.vasileva@lyulin.bg
тел: 02/9237 299
Приемно време: вторник 13:30 – 16:30 ч. и четвъртък 9:00 – 12:30 ч.

Елена Борисова                      02/9237 244
Мария Филипова                     02/9237 244
Моника Танкишева                 02/9237 244
Светла Николова                     02/9237 249
Десислава Ганова                   02/9237 249

КАНТОРА НАЕМИ
Телефон: 02/92 37 256 
Приемно време: вторник от 13:30 – 16:30 и четвъртък от 9:00 –12:30
Димитрина  Иванова
e-mail:  d.ivanova@lyulin.bg
Анета Чотова 
e-mail: a.chotova@lyulin.bg
Костадинка Новева
e-mail: k.noveva@lyulin.bg
Радослава Виденова
e-mail: r.videnova@lyulin.bg

НАЧАЛНИК-ОТДЕЛ

Димитринка Борисова
е-mail:
 d.borisova@lyulin.bg
Телефон: 02/92 37 234      

Венцислав Трифонов                02/92 37 286

Людмила Костова                      02/92 37 295
Стела  Цветкова                         02/92 37 291
Виктория Диимтрова                02/92 37 286
Валадимир Панев                      02/92 37 291

Приемно време:  вторник 13:30 – 16:30 ч. и четвъртък 09:00 – 12:30 ч.

Ирена Добрева – ВрИД началник отдел                                                     
Тел. 02/92 37 267 
Е-mail: i.dobreva@lyulin.bg

Силвия Миланова – главен експерт  „Култура и социални дейности”          
02/92 37 260

Цветомир Момчилов – главен експерт  „Образование”
02/92 37 266

Татяна Панева – секретар на „МКБППМН” 
 02/92 37 264

Ива Спасова – главен специалист  „Социални дейности”
02/92 37 260

Приемно време:  вторник 13:30 – 16.30 ч. четвъртък 09:00 – 12.30 ч.  

Работно време: 
Всеки делничен ден от 8:30 – 17:00 ч.
Телефони: 
02/ 92 37 285
02/ 92 37 200

Skip to content