Столична община-Район „ЛЮЛИН“

Меню

Меню

Отдели

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ЛЮЛИН”

Отдели

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ
Христина Костова 
тел. 02/92 37 273
ЕСГРАОН
тел. 02/92 37 298
ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ
тел. 02/92 37 247
ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИЯ И УСЛУГИ
тел. 02/92 37 285
тел. 02/92 37 200

Инж. Диана Златарова – Началник отдел
тел. 02/92 37 276
е-mail: d.zlatarova@lyulin.bg
приемно време: вторник 13:30 до 16:30 ч. и четвъртък 9:00 до 12:30 ч.

Инж. Пламен Тотев – Главен инженер
e-mail: p.totev@lyulin.bg
приемно време: вторник 13:30 – 16:30 ч. и четвъртък 9:00 – 12:30 ч

Янка Енчева                                      02/9237 277
Инж. Снежана Стефанова               02/9237 277
Инж. Борислав Божков                    02/9237 294
Светлана Василева                          02/9237 255
Антон Иванов                                   02/9237 294

Началник на отдел
Инж. Петя Тодорова 
тел. 02/92 37 237
e-mail: p.todorova@lyulin.bg
приемно време: вторник 13:30 ч. до 16:30 ч. и четвъртък 9:00 до 12:30 ч.


Диляна Иванова    02/92 37 228
Гергана Гечева        02/92 37 231

Главен архитект
Арх. Поля Божкова
тел. 02/9237 233
e-mail: p.bojkova@lyulin.bg
приемно време: четвъртък 9:00 ч. до 12:00 ч.

Началник на отдел
Арх. Мая Добрикова – Вълчева                  
тел. 02/92 37 239
e-mail: m.dobrikova@lyulin.bg
приемно време: вторник 13:30 ч. до 16:30 ч. и четвъртък 9:00 до 12:30 ч.

Вера Иванова – главен специалист                         02/92 37 231
Елка Деянова – главен специалист                        02/92 37 208
Инж. Минка Маринова – главен експерт               02/92 37 213
Юла Рашкова – главен специалист                         02/92 37 213

Венцислав Стаматковски – началник отдел                                                     
Тел. 02/92 37 267 
Е-mail: v.stamatkovski@lyulin.bg

Силвия Миланова – главен експерт  „Култура и социални дейности”          02/92 37 260
Анита Атанасова – главен експерт  „Образование”                                         02/92 37 266
Татяна Панева – секретар на „МКБППМН”                                                     02/92 37 264
Ива Спасова – главен специалист  „Социални дейности”                              02/92 37 260
Лора Ласкова – главен експерт „Спорт”                                                           02/92 37 264 

Приемно време:  вторник 13:30 – 16.30 ч. четвъртък 09:00 – 12.30 ч.  

Миглена Спасова – началник отдел
e-mail: m.spasova@lyulin.bg
тел. 02/92 37 274
Приемно време: вторник 13:30 – 16:30 и четвъртък 9:00 –12:30 

Лидия Праматарска – старши юрисконсулт
e-mail:lidiya.pramatarska@lyulin.bg
тел. 02/92 37 240
Приемно време: вторник 13:30 – 16:30 ч. и четвъртък 9:00 –12:30 ч.

Васил Николов – старши юрисконсулт
e-mail: vasil.nikolov@lyulin.bg
тел. 02/92 37 240
Приемно време: вторник 13:30 – 16:30 ч. и четвъртък 9:00 –12:30 ч.

Димитрина Андонова – спциалист ПНО
e-mail: a.andonova@lyulin.bg
тел. 02 /92 37 240
Приемно време: вторник 13:30 – 16:30 и четвъртък 9:00 –12:30

Анита Витова – главен експерт „Човешки ресурси”
e-mail: a.vitova@lyulin.bg
тел: 02/92 37 211
Приемно време: всеки ден от 9:00 – 17:00 ч.

Габриела Стойчева – главен специалист „Човешки ресурси”
e-mail: gabriela.stoycheva@lyulin.bg
тел: 02/92 37 211
Приемно време: всеки ден от 9:00 – 17:00 ч.

Димитринка Борисова – Началник отдел
Е-mail:  d.borisova@lyulin.bg
Телефон: 02/92 37 234      

Венцислав Трифонов            02/92 37 286
Христо Иванов                       02/92 37 286
Людмила Костова                  02/92 37 286
Стела  Цветкова                     02/92 37 286
     
Приемно време:  вторник 13:30 – 16:30 ч. и четвъртък 09:00 – 12:30 ч.

Миглена Василева – Началник отдел                  
e-mail: miglena.vasileva@lyulin.bg
тел: 02/9237 299
Приемно време: вторник 13:30 – 16:30 ч. и четвъртък 9:00 – 12:30 ч.

Елена Борисова                      02/9237 244
Мария Филипова                     02/9237 244
Моника Танкишева                 02/9237 244
Светла Николова                     02/9237 249
Десислава Ганова                   02/9237 249

КАНТОРА “НАЕМИ”
Телефон: 02/92 37 256 
Приемно време: вторник от 13:30 – 16:30 и четвъртък от 9:00 –12:30
Димитрина  Иванова
e-mail:  d.ivanova@lyulin.bg
Анета Чотова 
e-mail: a.chotova@lyulin.bg
Костадинка Новева
e-mail: k.noveva@lyulin.bg
Радослава Виденова
e-mail: r.videnova@lyulin.bg

Началник отдел
Емилия Терзиева 
телефон: 02/92 37 251
e-mail: e.terzieva@lyulin.bg

Калинка Йочева – старши счетоводител                02/92 37 282
Лора Декина – старши счетоводител                       02/92 37 279
Таня Илиева  – старши счетоводител                     02/92 37 265
Силвия Найденова – старши счетоводител           02/92 37 279
Албена Горанова – старши счетоводител              02/92 37 283
Силвия Тодорова – счетоводител                            02/92 37 292

Работно време: 
Всеки делничен ден от 8:30 – 17:00 ч.
Телефони: 
02/ 92 37 285
02/ 92 37 200

Кв. „Филиповци”
телефон: 02/826 73 85

Мирослав Колев – ж.к. „Филиповци”
телефон: 02/9252 413