СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „ЛЮЛИН“

Меню

Меню

Обучение по проект „Слънчеви градове“ (SOLAR CITIES)

Уважаеми съграждани,

В рамките на проект “Слънчеви градове” (SOLAR CITIES), който се реализира с финансовата подкрепа на Европейска инициатива за климата (EUKI) – инструмент за финансиране на Федерално министерство на околната среда на Федерална Република Германия, се организира провеждането на обучение насочено към гражданите и бизнеса, което ще се проведе както следва на 22.06.2023 г. от 16,00 до 18,00 часа в Културен център – „Люлин“.

Обучението включва:

  • описание на процеса на изграждане на фотоволтаична инсталация – от планиране до въвеждане в експлоатация, Трябва да бъде представен подробно необходимия набор от документи и разрешителни, помирителни процедури, срокове, примери с най-често срещаните грешки и начините за предотвратяването им;
  • финансови механизми и програми, които могат да подкрепят инвестицията;
  •  ползи и начини за сътрудничество (енергийни кооперативи);
  • примери от първо лице на хора/институции, които вече са изградили и използват електричество от фотоволтаични инсталации – ползи и научени уроци.

Целта на обучението е да се повиши осведомеността и знанията на хората, предприятията и институциите за възможностите за задоволяване на собствените им енергийни нужди чрез изграждане на малки фотоволтаични централи върху неизползвани покривни пространства в градовете.

Skip to content