СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „ЛЮЛИН“

Меню

Меню

Новини
район „ЛЮЛИН“

Продължава компенсирането разходите на родители, пряко свързани с отглеждането, възпитанието и обучението на деца от тримесечна до тригодишна възраст, които поради липса на свободни места не са приети в общински детски ясли и яслени групи в общински и държавни детски градин

Уважаеми съграждани, Продължава компенсирането разходите на родители, пряко свързани с

Прочетете повече »

ПОКАНА за кандидатстване за подмяна на стари отоплителни уреди на дърва и въглища по основната фаза на интегрирания проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух” по програма LIFE на Европейския съюз

ПОКАНА за кандидатстване по Основната фаза на проект „Българските общини

Прочетете повече »
Skip to content