СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „ЛЮЛИН“

Меню

Меню

Новини
район „ЛЮЛИН“

ВАЖНО! Нови срокове за подаване на заявленията за изплащане на компенсации на родителите, чиито деца не са приети в общински детски ясли или яслени групи в общински или държавни детски градини, поради липса на свободни места

Уважаеми родители, Уведомяваме Ви, че с Постановление № 206 от 23.10.2023

Прочетете повече »

Важно! Родителите на неприетите в државни или общински детски градини или училища деца ще могат да подават документи за компенсации чрез Информационната система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и първи клас в училищата (ИСОДЗ, ПГУ и I-ви клас)

Във връзка с прилагането на Наредбата за условията и реда

Прочетете повече »
Skip to content