СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „ЛЮЛИН“

Меню

Меню

Население

Люлин“ е най-големият жилищен комплекс

„Люлин“ е жилищен комплекс в София, наименуван на едноименната планина Люлин. Включен е в административен район „Люлин“ на Столичната община.

„Люлин“ е най-големият жилищен комплекс (комплекс с жилищни блокове) в България. По официални данни от 2001 г. жителите му са 121 234.

Skip to content