СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „ЛЮЛИН“

Меню

Меню

Мобилен пункт за събиране на опасни отпадъци от домакинствата в район “Люлин”

Уважаеми съграждани, уведомяваме Ви, че 05.08.2022 г. (петък), от 8:30 до 11:30 ч., пред районна администрация ще бъде разположен мобилен събирателен пункт за опасни отпадъци.

Безвъзмездно ще се приемат следните опасни отпадъци, образувани от домакинствата:

✅Живак и уреди, съдържащи живак (живачни термометри, прекъсвачи и други подобни);

✅Лакове и бояджийски материали;

✅Домакински препарати и химикали;

✅Мастила и замърсени опаковки;

✅Фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност).

0700 11 750 е универсалният тел. номер за запитвания и заявки.

Системата за събиране на опасни отпадъци от домакинствата се извършва от Столична община и БалБок Инженеринг АД и се прилага успешно на територията на СО от началото на 2012 г.

Допълнителна информация можете да намерите на интернет страниците на БалБок, Столична община и Столичен инспекторат.

Skip to content