СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „ЛЮЛИН“

Меню

Меню

Мобилен пункт за събиране на опасни отпадъци от домакинствата в район “Люлин”

Уважаеми съграждани,

На 04.08.2023 г., от 8:30 до 11:30 ч. пред районна администрация ще бъде разположен мобилен събирателен пункт за опасни отпадъци. Безвъзмездно ще се приемат следните опасни отпадъци, образувани от домакинствата:

✅Живак и уреди, съдържащи живак (живачни термометри, прекъсвачи и други подобни);
✅Лакове и бояджийски материали;
✅Домакински препарати и химикали;
✅Мастила и замърсени опаковки;
✅Фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност).

0700 11 750 е универсалният тел. номер за запитвания и заявки.

Системата за събиране на опасни отпадъци от домакинствата се извършва от Столична община и БалБок Инженеринг АД и се прилага успешно на територията на СО от началото на 2012 г.

Допълнителна информация можете да намерите на интернет страниците на БалБок, Столична община и Столичен инспекторат.

Skip to content