СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „ЛЮЛИН“

Меню

Меню

Контакти

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ЛЮЛИН”

Кмет

ГЕОРГИ ЕМИЛОВ ТОДОРОВ

Силви Пасков
Главен експерт „Връзки с обществеността"

Свържете се с нас:

Изпратете запитване:

Администрация

Деловодство:

02/ 9237200

02/ 9237285

Кабинет-кмет:

02/ 9237220

Д-р Петър Зарев

Ресор: Образование, регулация и контрол на търговската дейност и управление на общински имоти

тел: 02/ 9237272

e-mail: p.zarev@lyulin.bg

Георги Гочев

Ресор: Обществено строителство, инженерна инфраструктура и геодезия

тел: 02/ 9237251

e-mail: g.gochev@lyulin.bg

Валя Кoзовска-Трулева 
тел: 02/ 92 37 296
e-mail: v.kozovska@lyulin.bg 
Приемно време: сряда от 10:00 до 12:00 ч.

Арх. Дора Тодорова

тел: 02/ 9237233

e-mail: d.todorova@lyulin.bg

Инж. Петя Тодорова

тел: 02/ 9237232

e-mail: p.todorova@lyulin.bg

НАЧАЛНИК-ОТДЕЛ
Христина Костова 
тел. 02/92 37 273
ЕСГРАОН
тел. 02/92 37 298
ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ
тел. 02/92 37 247
ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
тел. 02/92 37 285
тел. 02/92 37 200

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ:

Арх. Мая Добрикова

тел: 02/ 9237239

e-mail: m.dobrikova@lyulin.bg

НАЧАЛНИК-ОТДЕЛ

Арх. Александър Няголов

тел:  02/92 37 237

e-mail: a.nyagolov@lyulin.bg

Приемно време: вторник 13:30 ч. до 16:30 ч. и четвъртък 9:00 до 12:30 ч.

 

НАЧАЛНИК-ОТДЕЛ

Мирчо Стоянов
телефон:
e-mail: m.stoyanov@lyulin.bg

Финансов контрольор
Диана Георгиева Накова
телефон: 02/9237 221 
e-mail: d.nakova@lyulin.bg  
приемно време: вторник от 9:00 до 12:30 и четвъртък 13:30 до 16:30

Дорка Вучелийска – главен счетоводител              02/92 37 270
Калинка Йочева – старши счетоводител                 02/92 37 282
Лора Декина – старши счетоводител                       02/92 37 279
Таня Илиева  – старши счетоводител                      02/92 37 265
Ива Василева                                                               02/92 37 279
Силвия Тодорова – счетоводител                            02/92 37 292

ТАКСОСЪБИРАНЕ

Каса 1                                                                           02/92 37 288

Каса 2                                                                          02/92 37 283 

НАЧАЛНИК-ОТДЕЛ

Женя Кръстева 

тел: 02/ 9237274

e-mail: zh.krasteva@lyulin.bg

Васил Николов – старши юрисконсулт
e-mail: vasil.nikolov@lyulin.bg
тел. 02/92 37 274
Приемно време: вторник 13:30 – 16:30 ч. и четвъртък  9:00 –12:30 ч.

Звезделина Златева – старши юрисконсулт
e-mail: zv.zlateva@lyulin.bg
тел. 02 /92 37 238
Приемно време: вторник 13:30 – 16:30 и четвъртък 9:00 –12:30

Лидия Праматарска – старши юрисконсулт
e-mail:lidiya.pramatarska@lyulin.bg
тел. 02/92 37 241
Приемно време: вторник 13:30 – 16:30 ч. и четвъртък 9:00 –12:30 ч.

Димитрина Андонова – спциалист ПНО
e-mail: d.andonova@lyulin.bg
тел. 02 /92 37 240
Приемно време: вторник 13:30 – 16:30 и четвъртък 9:00 –12:30

Теодора Аначкова – старши експерт ПНО
e-mail: t.anachkova@lyulin.bg
тел. 02 /92 37 240
Приемно време: вторник 13:30 – 16:30 и четвъртък 9:00 –12:30

Анита Витова – главен експерт „Човешки ресурси”
e-mail: a.vitova@lyulin.bg
тел: 02/92 37 211
Приемно време: всеки ден от 9:00 – 17:00 ч.

Габриела Стойчева – специалист „Човешки ресурси”
e-mail: gabriela.stoycheva@lyulin.bg
тел. 02 /904 11 04
Приемно време: вторник 13:30 – 16:30 и четвъртък 9:00 –12:30

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ:

Миглена Василева

тел: 02/ 9237299

e-mail: miglena.vasileva@lyulin.bg

КАНТОРА НАЕМИ

Приемно време: вторник от 13:30 – 16:30 и четвъртък от 9:00 –12:30


Димитрина  Иванова     02/92 37 256

Анета Чотова                 02/92 37 259

Костадинка Новева       02/92 37 257

Радослава Виденова    02/92 37 258

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ:

Димитринка Борисова

тел: 02/ 9237234

e-mail: d.borisova@lyulin.bg

02/ 9237234

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ:

Петър Хаджигеоргиев

тел: 02/ 9237267

e-mail: p.hadzhigeorgiev@lyulin.bg

Силвия Миланова – главен експерт  „Култура и социални дейности”          
02/92 37 260

Ирена Добрева – главен експерт  „Образование”
02/92 37 266

Татяна Панева – секретар на „МКБППМН” 
 02/92 37 264

Ива Спасова – главен специалист  „Социални дейности”
02/92 37 260

Лора Ласкова – главен експерт „Спорт” 
 02/92 37 264 

Приемно време:  вторник 13:30 – 16.30 ч. четвъртък 09:00 – 12.30 ч.  

Работно време: 
Всеки делничен ден от 8:30 – 17:00 ч.
Телефони: 
02/ 92 37 285
02/ 92 37 200

Феодор Велидолски                                         02/92 37 268

Велизар Велков                                                  02/92 37 229

Администрация

Д-р Петър Зарев – заместник-кмет


тел: 02/ 92 37 272
e-mail: p.zarev@lyulin.bg 
Приемно време: сряда от 9:00 до 12:00 ч.

Петя Петрикеева – секретар
тел: 02/ 92 37 296
e-mail: p.petrikeeva@lyulin.bg 
Приемно време: сряда от 10:00 до 12:00 ч.

Арх. Дора Тодорова

тел. 02/92 37 233
e-mail: d.todorova@lyulin.bg
приемно време: четвъртък от 9:00 ч. до 12:00 ч.

Инж. Петя Тодорова 
тел. 02/9237 232
e-mail: p.todorova@lyulin.bg
приемно време: вторник от 13:00 до 16:00 и четвъртък от 9:00 ч. до 12:00 ч.

НАЧАЛНИК-ОТДЕЛ
Христина Костова 
тел. 02/92 37 273
ЕСГРАОН
тел. 02/92 37 298
ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ
тел. 02/92 37 247
ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
тел. 02/92 37 285
тел. 02/92 37 200

НАЧАЛНИК-ОТДЕЛ
Арх. Мая Добрикова – Вълчева                  
тел. 02/92 37 239
e-mail: m.dobrikova@lyulin.bg
приемно време: вторник 13:30 ч. до 16:30 ч. и четвъртък 9:00 до 12:30 ч.

Вера Иванова                                                              02/92 37 231
Елка Деянова                                                              02/92 37 208
Инж. Минка Маринова                                              02/92 37 213
Юла Рашкова                                                               02/92 37 213
Арх. Яна Колева                                                          02/92 37 208

 

НАЧАЛНИК-ОТДЕЛ

  

Приемно време: вторник 13:30 ч. до 16:30 ч. и четвъртък 9:00 до 12:30 ч.

Арх. Александър Няголов                      02/92 37 228
Арх. Мария Лепоева                               02/92 37 231
Инж. Анелия Димитрова                       02/92 37 228
Инж. Диляна Иванова                            02/92 37 226
Инж. Гергана Гечева                                02/92 37 226

НАЧАЛНИК-ОТДЕЛ

Инж. Диана Златарова 
тел. 02/92 37 276
е-mail: d.zlatarova@lyulin.bg
приемно време: вторник 13:30 до 16:30 ч. и четвъртък 9:00 до 12:30 ч.

Инж. Янка Енчева                                      02/9237 277
Инж. Снежана Стефанова                        02/9237 227
Светлана Василева – еколог                   02/9237 255
Анжела Венева – еколог                           02/9237 294
Иван Станчев                                             02/9237 277
Иван Георгиев                                             02/9237 27
Методи Попов                                            02/9237 294

НАЧАЛНИК-ОТДЕЛ

Емилия Терзиева 
телефон: 02/92 37 251
e-mail: e.terzieva@lyulin.bg

Финансов контрольор
Диана Георгиева Накова
телефон: 02/9237 221 
e-mail: d.nakova@lyulin.bg  
приемно време: вторник от 9:00 до 12:30 и четвъртък 13:30 до 16:30

Калинка Йочева – старши счетоводител                 02/92 37 282
Лора Декина – старши счетоводител                       02/92 37 279
Таня Илиева  – старши счетоводител                      02/92 37 265
Ива Василева                                                               02/92 37 279
Силвия Тодорова – счетоводител                            02/92 37 292

ТАКСОСЪБИРАНЕ

Каса 1                                                                           02/92 37 288

Каса 2                                                                          02/92 37 283 

НАЧАЛНИК-ОТДЕЛ

Васил Николов – старши юрисконсулт
e-mail: vasil.nikolov@lyulin.bg
тел. 02/92 37 274
Приемно време: вторник 13:30 – 16:30 ч. и четвъртък  9:00 –12:30 ч.

Звезделина Златева – старши юрисконсулт
e-mail: zv.zlateva@lyulin.bg
тел. 02 /92 37 238
Приемно време: вторник 13:30 – 16:30 и четвъртък 9:00 –12:30

Лидия Праматарска – старши юрисконсулт
e-mail:lidiya.pramatarska@lyulin.bg
тел. 02/92 37 241
Приемно време: вторник 13:30 – 16:30 ч. и четвъртък 9:00 –12:30 ч.

Димитрина Андонова – спциалист ПНО
e-mail: d.andonova@lyulin.bg
тел. 02 /92 37 240
Приемно време: вторник 13:30 – 16:30 и четвъртък 9:00 –12:30

Теодора Аначкова – старши експерт ПНО
e-mail: t.anachkova@lyulin.bg
тел. 02 /92 37 240
Приемно време: вторник 13:30 – 16:30 и четвъртък 9:00 –12:30

Анита Витова – главен експерт „Човешки ресурси”
e-mail: a.vitova@lyulin.bg
тел: 02/92 37 211
Приемно време: всеки ден от 9:00 – 17:00 ч.

Габриела Стойчева – специалист „Човешки ресурси”
e-mail: gabriela.stoycheva@lyulin.bg
тел. 02 /904 11 04
Приемно време: вторник 13:30 – 16:30 и четвъртък 9:00 –12:30

НАЧАЛНИК-ОТДЕЛ

Миглена Василева              
e-mail: miglena.vasileva@lyulin.bg
тел: 02/9237 299
Приемно време: вторник 13:30 – 16:30 ч. и четвъртък 9:00 – 12:30 ч.

Елена Борисова                       02/9237 242
Мария Филипова                     02/9237 245
Ели Ангелова                           02/9237 243
Моника Танкишева                  02/9237 244
Светла Николова                     02/9237 249
Десислава Ганова                   02/9237 269

КАНТОРА НАЕМИ

Приемно време: вторник от 13:30 – 16:30 и четвъртък от 9:00 –12:30


Димитрина  Иванова     02/92 37 256

Анета Чотова                 02/92 37 259

Костадинка Новева       02/92 37 257

Радослава Виденова    02/92 37 258

НАЧАЛНИК-ОТДЕЛ

Димитринка Борисова
е-mail:
 d.borisova@lyulin.bg
Телефон: 02/92 37 234      

Венцислав Трифонов                02/92 37 286

Людмила Костова                      02/92 37 295
Стела  Цветкова                         02/92 37 291
Виктория Диимтрова                02/92 37 286
Валадимир Панев                      02/92 37 291

Приемно време:  вторник 13:30 – 16:30 ч. и четвъртък 09:00 – 12:30 ч.

Венцислав Стаматковски – началник отдел                                                     
Тел. 02/92 37 267 
Е-mail: v.stamatkovski@lyulin.bg

Силвия Миланова – главен експерт  „Култура и социални дейности”          
02/92 37 260

Анита Атанасова – главен експерт  „Образование”
02/92 37 266

Татяна Панева – секретар на „МКБППМН” 
 02/92 37 264

Ива Спасова – главен специалист  „Социални дейности”
02/92 37 260

Бойка Рачина – главен експерт „Спорт” 
 02/92 37 264 

Приемно време:  вторник 13:30 – 16.30 ч. четвъртък 09:00 – 12.30 ч.  

Работно време: 
Всеки делничен ден от 8:30 – 17:00 ч.
Телефони: 
02/ 92 37 285
02/ 92 37 200

Феодор Велидолски                                         02/92 37 268

Велизар Велков                                                  02/92 37 229

Skip to content