СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „ЛЮЛИН“

Меню

Меню

Компостирай вкъщи! СО – район “Люлин” приема заявления за безплaтни компостери

Столична община продължава кампанията за предоставяне на безплатни компостери на домакинствата „Компостирай в къщи“, която цели да стимулира гражданите към намаляване на крайния битов хранителен и зелен отпадък, както и да насърчи стремежа към рециклиране на различни типове отпадъци.

Всички граждани, желаещи да получат безплатни контейнери за домашно компостиране, които да разположат в дворовете на къщите или кооперациите си, могат да подадат заявление в срок до 14:00 ч. на 10.03.2023 г., в деловодството на районната администрация (адрес бул. “Захари Стоянов” №15, всеки делничен ден от 8:30 – 17:00 ч.) След изтичане на срока, заявленията ще бъдат изпратени и обработени от Столична община.

Реализирането на подобна инициатива би имала положителен ефект в много аспекти, най-важните от които са стимулиране на съзнанието на гражданите за разделно събиране и намаляване на количеството битов отпадък, генериран на територията на гр. София. Средствата за закупуването на компостерите ще бъдат предоставени от бюджета на СО.

Skip to content