СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „ЛЮЛИН“

Меню

Меню

Парламентарни избори 2021 (04.04.2021 г.)

Заповед № СОА21-РД09-498/25.03.2021 г. на кмета на Столична община за осигуряване на специализиран транспорт от дирекция „Транспорт” при СО на избирателите с увредено зрение или затруднения в придвижването на 04.04.2021 г. с цел да им се предостави възможност да упражнят правото си на глас в съответната избирателна секция

Вижте повече »

Заповед №СОА21-РД09-480/25.03.2021 г. на Кмета на град София за забрана на употребата на алкохолни напитки в изборните помещения и непосредствено прилежащите им територии в административно-териториалните граници на СО в предизборния ден 03.04.2021 г. и изборния ден 04.04.2021 г.

Вижте повече »
Skip to content