Столична община-Район „ЛЮЛИН“

Меню

Меню

Конкурси за отдаване под наем

СО – Район “Люлин”  обявява удължаване на публично оповестената конкурсна процедура „Отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на свободни части от  недвижим имот – публична общинска собственост от трети етаж на сграда, представляващ учебен корпус „Б“ на 27 СУ „Акад. Георги Караславов“

ОБЯВА СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ЛЮЛИН”  обявява удължаване на публично

Прочетете повече »

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ЛЮЛИН” организира и провежда конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на свободни части от недвижим имот – публична общинска собственост част с общо застроена площ 427,46 кв. м от трети етаж на сграда, представляващ учебен корпус „Б“ на 27 СУ „Акад. Георги Караславов“

ОБЯВА СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ЛЮЛИН” организира и провежда конкурс

Прочетете повече »

Столична община – район „Люлин” обявява удължаване на срока за участие в публично оповестен конкурс за ученическо столово хранене и ученическо бюфетно хранене, за срок от 5 (пет) календарни години

ОБЯВА          СО – район „Люлин”, на основание  чл.46, ал.1,

Прочетете повече »

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ЛЮЛИН” организира и провежда конкурс с предмет: организиране на ученическо столово хранене и ученическо бюфетно хранене в общинските училища на територията на район „Люлин“, за срок от 5 (пет) календарни години

          СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ЛЮЛИН”  организира и провежда конкурс

Прочетете повече »