СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „ЛЮЛИН“

Меню

Меню

Конкурси за отдаване под наем

СО – район „Люлин” обявява удължаване срока за участие в публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на терени публична общинска собственост за поставяне на преместваеми съоръжения – модулни павилиони по типов проект, съгласно одобрени схеми на Гл. архитект на Столична община

О Б Я В Л Е Н И Е На

Прочетете повече »