СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „ЛЮЛИН“

Меню

Меню

Конкурси за отдаване под наем

СО – район “Люлин” обявява удължаване на срока за участие в публично оповестения конкурс за отдаване под наем за срок от 3 години на части от имоти-публична общинска собственост, находящи се в гр. София, ж. к. „Люлин – 6 м. р.“, ул. „Полк. Никола Попов“ №4 в сградата на 27 СУ „Акад. Георги Караславов“

О Б Я В Л Е Н И Е  СТОЛИЧНА

Вижте повече »

СО – район „Люлин“ организира и провежда публично оповестен конкурс за „Отдаване под наем на части от имоти/терени/публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти – модулни павилиони по типови и индивидуални проекти

ОБЯВЛЕНИЕ СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ЛЮЛИН“, на основание чл. 30,

Вижте повече »

СО – район “Люлин” организира и провежда публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години, на части от имоти – публична общинска собственост, находящи  в гр. София, ж.к. „Люлин-6 м. р.“, ул. „Полк. Никола Попов“ №4 в сградата на 27 СУ „Акад. Георги Караславов“

ОБЯВЛЕНИЕ  СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ЛЮЛИН“, на основание чл. 30,

Вижте повече »

СО – район “Люлин” организира и провежда публично оповестен конкурс за „Отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост за срок до реализиране на подробния устройствен план, но не повече от 5 /пет/ години с АОС № 10067/06.01.2020 г., представляващ поземлен имот, находящ се в м. “Бул. Сливница – Люлин – 9 м. р. “, ул. „Беравица“ №1“

ОБЯВЛЕНИЕ          СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ЛЮЛИН“, на основание чл.

Вижте повече »

СО – район “Люлин” организира и провежда  публично оповестен конкурс с предмет: “Организиране на ученическото столово хранене  и ученическото бюфетно хранене в общинските училища  на територията на район „Люлин“ за срок от 5 /пет/ календарни години”

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ЛЮЛИН“ организира и провежда  публично оповестен

Вижте повече »

СО – район „Люлин” обявява публично оповестен конкурс „За отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на недвижим имот – частна общинска собственост по действащия регулационен план на м. „бул. Сливница“, заедно с разположените в него три сгради

   О Б Я В А СО – район „Люлин”,

Вижте повече »
Skip to content