СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „ЛЮЛИН“

Меню

Меню

Информационен ден по проект “Слънчеви градове” (SOLAR CITIES)

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Столична община има удоволствието да Ви покани на информационен ден по проект “Слънчеви градове” (SOLAR CITIES), финансиран от Европейската инициатива за климата (EUKI).

Информационният ден ще се проведе на 30 май 2023 г. от 10:00 до 13:00 часа в залата на  ул. „Париж“ №1, Столична община.

По време на събитието ще бъдат представени най-новите тенденции и технологии в областта на възобновяемата енергия, както и добрите практики и примери от Европа. Ще може също така да се запознаете и с резултатите от най-новото проучване за потенциала на слънчевата енергия на над 2000 сгради на територията на Столична община.

В събитието ще участват експерти по проекта и консултанти на Столична община.

За Проект “Слънчеви градове” (SOLAR CITIES)

Основната цел на проекта е да подпомогне енергийния преход на участващите градове, чрез прилагане на основни набори от мерки, които да насърчат процеса по изпълнение на проекти в сферата на ВЕИ. Чрез оценка на потенциала на участващите градове за производство на слънчева енергия  и създаване на административни условия за подпомагане изпълнението на фотоволтаични проекти в частния сектор, ще се подкрепят местните общности и власти  в изпълнението на заложените цели в областта на климата и енергията.

Същността на проекта е да подпомогне процеса по оползотворяване на потенциала на покривните пространства в участващите градове, с цел генериране на електричество от фотоволтаични инсталации, както и насърчаването и улесняването на инвестициите във фотоволтаични инсталации от местното население, бизнеса и обществените институции.

Skip to content