Столична община-Район „ЛЮЛИН“

Меню

Меню

Харта на клиента

Важна информация

С Указ №3398 от 11.12.1987 г. на Държавния съвет на Република България се обнародва Закон за преустрояване мандата на окръжните, общинските и районните народни съвети и кметства, считано от 28.02.1988 г.
С Указ № 3399 от 11.12.1987 г. се обнародва Закон за създаване на райони в гр. София, а съгласно Указ 3405 от 14.12.1987 г., в София се създават 24 района, определят се териториалните им обхвати и наименования.
Териториалните граници на Район „Люлин” са: Шосето за гр. Сливница, Околовръстен път, жп линията за гр. Банкя, бул. „Добринова скала”, бул. „Европа”, Суходолската река, северният бряг на язовир „Суходол”, границите на кварталите „Филиповци”, „Суходол” и „Иваняне”, границата със Софийска област и включва кварталите: „Филиповци” и “Република”.
Районът обхваща територия с площ 2222 хектара, първи по големина район в Столична община. Общото население на Района наброява 124 676 жители, от които жени – 64 966 и мъже – 59 710.
Официалният празник на Район „Люлин” съвпада с деня на Европа – 9 май.
На територията на Район „Люлин” действат 13 учебни заведения, 17 специализирани детски заведения – ДГ, СДЯ 128 и СДЯ 41.
Много успешно работи Културен център „Люлин”, три читалища с богат библиотечен фонд и традиции, както и Столична библиотека – филиал „Люлин”.
На територията на Район „Люлин” с адрес бул.”Панчо Владигеров” 66 функционира „БУЛГАРГАЗ-ХОЛДИНГ” ЕАД – водещата компания в енергийния сектор – обединени от „БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ“ ЕАД.
Офиси и присъствие имат „МотоПфое” АД, „Булвария” АД, „Бой-Мар” ООД, „Топ Реал” ООД,

НАП офис „Люлин”, Девето районно управление на полицията, Бюро по труда, намиращо се ж.к. „Люлин” 10, Комплекс за детско хранене в ж.к „Люлин” 1, Дом за временно настаняване, ж.к. „Люлин” 3, Пощенски клон –1336, ж.к. „Люлин” 3 и филиали 24, 43 и 135, ДКЦ-12, Медицински център „МЕДИВА”, Клонове на водещи банки – Банка ДСК, Пощенска банка, ОББ, Райфайзенбанк, Си Банк, Емпорики банк, Банка Пиреос, Уникредит БулБанк и др.

• Ние ще се отнасяме с уважение към Вас, ще бъдем честни и отзивчиви;
• Ние ще се държим към Вас професионално;
• Ние ще пазим от нерегламентиран достъп Вашите лични данни;
• Ние ще се стараем центърът ни за услуги и информация да бъде винаги удобен, предразполагащ и приятен. Това означава, че освен приемните гишета, на които ще получавате информация и ще подавате Вашите заявки за услуги, в тези центрове ще има подходящи табели и безплатни брошури, съдържащи необходимата Ви информация, ще бъде осигурена достъпна среда за хората с физически увреждания;
• Ние ще следим за това центровете ни за информация и услуги да са максимално безопасни за клиентите и служителите ни.

В замяна, очакваме от Вас:
• Да се отнасяте към общинските служители с уважение. Няма да проявяваме търпимост към тормоз, заплахи или атаки. Ако се държите буйно или заплашително, можем да Ви откажем обслужване и учтиво да Ви помолим да напуснете общинската сграда;
• Да бъдете внимателни и любезни към останалите граждани;
• Да идвате в обявените приемни дни и часове;
• Да идвате навреме за предварително уговорените срещи;
• Да ни давате повече информация, ако Ви помолим за това;
• Да ни давате пълна и точна информация навреме;
• Да ни уведомявате за промени в обстоятелствата при Вас или при друг човек, за когото подавате молба.

 

Можем да помогнем също така за изграждането на приятна атмосфера чрез взаимно уважение, внимание и търпение.
Предоставяне на информация и/или съвети
Телефон за информация: 02/ 92 37 220
Факс: 02/ 925 00 85
Email: lyulin@sofia.bg
Официален уебсайт: www.lyulin.bg
Ще Ви предоставим информация и/или съвети, които да Ви помагат да си изградите достатъчно точна представа за административните услуги, които бихте могли да получите от администрацията, както и за текущия етап на изпълнение на заявените от Вас услуги, които са регистрирани в центъра за информация и услуги.

  • Видовете общински административни услуги;
  • Нормативните документи, въз основа на които се извършват нормативно предвидените комплектоващи документи за стартиране на желаната от Вас услуга;
  • Нормативния срок и нормативната цена за извършване на услугата;
  • Наименованието на общинската структура, в която ще бъде извършена услугата.
  •  Брошури и информация за административните услуги, които можете да получите в районната администрация
  •  Помощ п ри попълване на Вашите заявки в центъра ни за информация и услуги

Освен това можете да научите повече подробности като се свържете по телефона с общински служители, компетентни по интересуващите Ви въпроси в Центъра за информация и услуги:
Устройство на територията – 02/ 92 37 239
Регистрация и контрол на търговската дейност – 02/ 92 37 234
Управление на общинската собственост – 02/ 92 37 299
Център за информация и услуги – 02/ 92 37 200
Гражданско състояние – 02/ 92 34 247
ЕСГРАОН – 02/ 92 37 298

Работното време на центъра за информация и услуги на граждани и фирми на бул. „Захари Стоянов” № 15 е от 8:30 до 17:00 часа.
Когато дойдете в центъра:
Служителите ни ще носят табелки с имената си и ще ви поздравяват дружелюбно и делово;
Ако желаете среща – това може да стане в приемните дни и часове;
Ако имате уговорена среща, винаги ще се опитваме да Ви приемем навреме.
Когато ни пишете:
Изпращайте писмата си на адрес: гр. София, бул. „Захари Стоянов” № 15 или на имейл: lyulin@sofia.bg;
Информация, свързана с Ваше писмо, факс или запитване, можете да получите по телефон или имейл.
Когато Ви пишем:
Ще адресираме писмата до адреса, който сте ни посочили;
Ще се стараем да бъдем точни и изчерпателни в отговорите си;
Ще Ви уведомяваме, когато сме пренасочили към съответните компетентни органи Вашите предложения, сигнали, жалби или молби.
Когато предоставяме услугите, от които се нуждаете:
Можете да разчитате на равнопоставено, честно, открито и любезно отношение;
Ще актуализираме своевременно информацията за предоставяните от нас услуги по начини удобни и достъпни за Вас;
Ще разширяваме възможностите за достъп до административните ни услуги – интернет, e-mail;
Ще анализираме Вашите предложения за подобряване на административното обслужване и достъпа до административни услуги, като приложимите ще намерят отражение в работните процеси на административните звена.

Ако не сте доволни от изпълнението на стандартите за обслужване, от отношението на конкретен наш служител или имате други оплаквания: Моля, сигнализирайте ни за нередностите!Как?

  1. Като поставите устно Вашия проблем пред съответния началник, секретар или кмет;
  2. Като подадете писмена жалба, оплакване или възражение до кмета на района;

Всички останали възражения или обжалвания във връзка с предоставяните от нас услуги, следва да направите в рамките на предвидените нормативни разпоредби. 
Ако сте доволни,ще бъдем благодарни да споделите Вашите бележки, препоръки и мнения, като за целта използвате Кутията за мнения, предложения и сигнали или Книгата за мнения, предложения и сигнали на граждани.

НАШЕТО МОТО Е: С ЛИЦЕ КЪМ ХОРАТА!