СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „ЛЮЛИН“

Меню

Меню

Достъп до обществена информация

Приемането и предоставянето на заявления за достъп до обществена информация се извършва от служителите в Центъра за административно обслужване към отдел „Административно и информационно обслужване“ при Район „Люлин“-СО на адрес: гр. София, п.к.1336, ж.к. „Люлин“, бул. „Захари Стоянов” № 15 в работно време от 08:30 ч. до 17:00 ч.

Заявления за предоставяне на достъп до обществена информация могат да се подават :

Skip to content