СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „ЛЮЛИН“

Меню

Меню

Заповеди за принудително преместване на ИУМПС – юни 2023

Заповед №РЛН23-РД09-212/07.06.2023 г. за принудително преместване на ИУМПС

Заповед №РЛН23-РД09-216/07.06.2023 г. за принудително преместване на ИУМПС

Заповед №РЛН23-РД09-217/07.06.2023 г. за принудително преместване на ИУМПС

Заповед №РЛН23-РД09-220/07.06.2023 г. за принудително преместване на ИУМПС

Заповед №РЛН23-РД09-225/07.06.2023 г. за принудително преместване на ИУМПС

Заповед №РЛН23-РД09-226/07.06.2023 г. за принудително преместване на ИУМПС

Заповед №РЛН23-РД09-231/22.06.2023 г. за принудително преместване на ИУМПС

Заповед №РЛН23-РД09-232/22.06.2023 г. за принудително преместване на ИУМПС

Заповед №РЛН23-РД09-233/22.06.2023 г. за принудително преместване на ИУМПС

Заповед №РЛН23-РД09-234/22.06.2023 г. за принудително преместване на ИУМПС

Заповед №РЛН23-РД09-235/22.06.2023 г. за принудително преместване на ИУМПС

Заповед №РЛН23-РД09-236/22.06.2023 г. за принудително преместване на ИУМПС

Заповед №РЛН23-РД09-237/22.06.2023 г. за принудително преместване на ИУМПС

Заповед №РЛН23-РД09-238/22.06.2023 г. за принудително преместване на ИУМПС

Заповед №РЛН23-РД09-240/22.06.2023 г. за принудително преместване на ИУМПС

Заповед №РЛН23-РД09-241/22.06.2023 г. за принудително преместване на ИУМПС

Skip to content