СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „ЛЮЛИН“

Меню

Меню

Заповед за провеждане на обществено обсъждане на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – ж.к. Люлин 10 м.р. от 07.02.2024г. до 22.02.2024г.

Skip to content