СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „ЛЮЛИН“

Меню

Меню

Заповед РЛН21-РА50-5/07.04.2021 г. за провеждане на обществено обсъждане на проект за изменение на ИОУП на СО – част “Комуникационно-транспортна система масов градски транспорт”

Skip to content