СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „ЛЮЛИН“

Меню

Меню

Заповед на кмета на Столична община за обявяване настъпването на етап “Восъчна зрялост” на посевите от житни култури и пожароопасен сезон 2023 г. и създаване на организация за пожарна безопасност

Skip to content