СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „ЛЮЛИН“

Меню

Меню

Заповед на Кмета на СО, във връзка настъпването на етап “Восъчна зрялост” на посевите от житни култури и пожароопасен сезон за периода от 10.06.2022 г. до 31.10.2022 г., във всички земеделски територии на територията на Столична община

Skip to content