СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „ЛЮЛИН“

Меню

Меню

Заповед №СОА23-РД09-492/09.02.2023 г. на кмета на Столична община за образуване на избирателни секции за провеждане на изборите за Народно събрание, насрочени на 02 април 2023 г.

Заповед № СОА23-РД09-492/09.02.2023 г. на кмета на Столична община за образуване на 1 583 (хиляда петстотин осемдесет и три) избирателни секции за провеждане на изборите за Народно събрание, насрочени на 02 април 2023 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 – Граници на избирателните секции
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 – Адреси на избирателните секции

Skip to content