СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „ЛЮЛИН“

Меню

Меню

Заповед №СОА21-РД09-1529/17.11.2021 г. за осигуряване специализиран транспорт на избиратели с увредено зрение и затруднения в придвижването в изборния ден – 21.11.2021 г.

Skip to content