СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „ЛЮЛИН“

Меню

Меню

Заповед №РЛН21-РД09-323/15.11.2021 г. за провеждане на обществено обсъждане за ПУП – ИПУР на улица и ПРЗ за урегулиране на ПИ в ж.к. “Люлин” 4

Skip to content