СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „ЛЮЛИН“

Меню

Меню

Заповед № СОА21-РД09-498/25.03.2021 г. на кмета на Столична община за осигуряване на специализиран транспорт от дирекция „Транспорт” при СО на избирателите с увредено зрение или затруднения в придвижването на 04.04.2021 г. с цел да им се предостави възможност да упражнят правото си на глас в съответната избирателна секция

Skip to content