СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „ЛЮЛИН“

Меню

Меню

Заповед № РЛН22-РД09-184/17.08.2022 г. за определяне местата за обявяване на избирателни списъци в район “Люлин”

Skip to content