СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „ЛЮЛИН“

Меню

Меню

Важно!!! Относно справки в избирателните списъци за Изборите за Народно събрание, насрочени за 11.07.2021 г.

Уважаеми граждани,

Справки в избирателните списъци за Изборите за Народно събрание на 11 юли 2021 г. могат да се правят на сайта на Главна дирекция „ГРАО“ на адрес:

http://www.grao.bg/elections/

Чрез сайта може:

– да се направи справка по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция и мястото на гласуване;

– да подадат електронно заявление за гласуване по настоящ адрес , ако населеното място на настоящия им адрес е различно от населеното място на постоянния им адрес, чрез страницата https://regna.grao.bg/

Чрез телефон:

– Мобилен: Изпраща се SMS на единен номер 18429 и за трите мобилни оператора (А1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 0,25 ст. без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.

– Стационарен: Избира се 0800 1 4726, който е безплатен за цялата страна.

Skip to content