Столична община-Район „ЛЮЛИН“

Меню

Меню

Задължение за уведомяване по чл. 46Б от Закона за етажната собственост