СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „ЛЮЛИН“

Меню

Меню

Столична община район „Люлин“ приема и обработва писмени заявления и искания по изборния кодекс

Столична община район „Люлин“ приема и обработва писмени заявления и искания по изборния кодекс, както следва:

  • Заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия по чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от ИК /Приложение 14 – НС/ – 20.03.2021г. и 29.03.2021 г..;
  • Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес чл. 36, ал. 1 и ал. 2 от ИК /Приложение 12 – НС/  – 20.03.2021 г.;
  • Заявление – декларация за издаване на удостоверение за гласуване на друго място по чл.34 от ИК /Приложение 18 – НС/ – 20.03.2021 г.;
  • Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаването на избирателния списък на СИК чл.39, ал.2 -6 от ИК /Приложение 10 – НС/  – 02.04.2021г.;
  • Заявление  за вписване в избирателните списъци по чл.27, ал.3 и ал.4 във връзка с чл. 243 и чл. 251 от ИК /Приложение 9 – НС/  – 02.04.2021г.;
  • Заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък по чл.43, ал.1 и ал.2 от ИК /Приложение 8 – НС/  – 27.03.2021г.
  • Заявление – декларация за изключване от Списъка на заличените лица от избирател, заявил, че ще гласува извън страната и заличен от избирателния списък по постоянния му адрес на това основание  по чл. 252, ал. 2 във връзка с чл. 39 от ИК /Приложение 11 – НС/  – 02.04.2021г.
  • Заявление  за изключване от списъка на заличените лица в изборния ден по чл. 40 във връзка с чл. 38, ал. 2, т. 1, 2 и 3 от ИК /Приложение 13 – НС/  – 04.04.2021г.

За повече информация:

Петя Петрикеева – секретар на район “Люлин” – 02/92 37 296

Христина Костова – началник на Отдел АИО – 02/92 37 273

Служба ГРАО – 02/92 37 298

Skip to content