СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „ЛЮЛИН“

Меню

Меню

Столична община – район „Люлин“ приема и обработва писмени заявления и искания по Изборния кодекс във връзка с провеждането на избори за народни представители на 11.07.2021 г.

Столична община район „Люлин“ приема и обработва писмени заявления и искания по Изборния кодекс, както следва:

Заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия по чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от ИК /Приложение 14 – НС/ – краен срок 26.06.2021г. и 05.07.2021 г..;

Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес чл. 36, ал. 1 и ал. 2 от ИК /Приложение 12 – НС/  –  краен срок 26.06.2021 г.;

Заявление – декларация за издаване на удостоверение за гласуване на друго място по чл.34 от ИК /Приложение 18 – НС/ – 26.06.2021 г.;

Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаването на избирателния списък на СИК чл.39, ал.2 -6 от ИК /Приложение 10 – НС/  – 09.07.2021г.;

Заявление  за вписване в избирателните списъци по чл.27, ал.3 и ал.4 във връзка с чл. 243 и чл. 251 от ИК /Приложение 9 – НС/  – 09.07.2021г.;

Заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък по чл.43, ал.1 и ал.2 от ИК /Приложение 8 – НС/  – краен срок 03.07.2021 г.

Заявление – декларация за изключване от Списъка на заличените лица от избирател, заявил, че ще гласува извън страната и заличен от избирателния списък по постоянния му адрес на това основание  по чл. 252, ал. 2 във връзка с чл. 39 от ИК /Приложение 11 – НС/  – 09.07.2021г.

Заявление  за изключване от списъка на заличените лица в изборния ден по чл. 40 във връзка с чл. 38, ал. 2, т. 1, 2 и 3 от ИК /Приложение 13 – НС/  – 11.07.2021 г.

За повече информация:

Петя Петрикеева – секретар на район “Люлин” – 02/92 37 296

Христина Костова – началник на Отдел АИО – 02/92 37 273

Служба ГРАО – 02/92 37 298

Skip to content