СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „ЛЮЛИН“

Меню

Меню

Столична община – Район “Люлин” обявява вакантно място за длъжността: медицинска сестра (кабинет) в ДГ № 73 „Маргарита“

Столична община – Район “Люлин” обявява вакантно място за длъжността: медицинска сестра (кабинет) в ДГ № 73„Маргарита“, ул. „Годеч“ № 1, район „Люлин-8“, при следните условия:

І. Изисквания

  1. Образование – висше, полувисше или средно-специално медицинско;
  2. Специалност –  „медицинска сестра“, „медицинска сестра – общ профил“, „медицинска сестра – детски профил“, „детска медицинска сестра“, „акушерка“, „фелдшер“, „детска сестра“, „обща медицинска сестра“ или „лекарски асистент“.
  3. Правоотношение – трудово.

ІІ. Специфични изисквания

  1. Да бъде член в „Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи“.

ІІІ. Кратко описание на длъжността – Осигуряване на медицинско наблюдение и обслужване на децата с оглед опазване на здравето им и създаване на оптимални условия за нормалното им психическо и физическо развитие.

ІV. Основната заплата за длъжността – 1350 лв.

V. Необходими документи:

  1. Заявление за работа – свободен текст;
  2. Копие от диплома за завършено медицинско образование/педагогическо образование;
  3. Документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

VІ. Кандидатите за длъжността, могат да се обаждат директно на лицето за контакт.
Одобреният кандидат ще започне работа след проведено интервю.

VІІ. Лице за контакт: г-жа Анита Витова – главен експерт “Човешки ресурси”, тел. 02/9237-211.

Skip to content