СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „ЛЮЛИН“

Меню

Меню

Столична община – Район “Люлин” обявява вакантно място за длъжността: „чистач/хигиенист“

О Б Я В А

Столична община – Район “Люлин” обявява вакантно място за длъжността: „чистач/хигиенист“,  при следните условия:

І. Изисквания

– образование – средно образование;

– минимален професионален опит от 1 (една) година;

– правоотношение – трудово.

ІІ. Специфични изисквания: не се изисква.

ІІІ. Кратко описание на длъжността:

  1. Поддържа постоянна чистота в определените помещения и прилежащите им площи.
  2. Почиства определения му район, включително, прозорци, мебели, под и др.
  3. Почиства разположената в района техника – компютри и др. само с препарати, закупени точно за целта.
  4. Грижи се за вътрешните декоративни растения ежедневно, а за външните тревни площи – при нареждане.
  5. Събира и опакова разделно отпадъците от помещенията до съответните места за събирането им.
  6. Ежедневно извършва оборка на периметъра пред сградата на администрацията.
  7. При необходимост изпълнява и други задачи, възложени във връзка с изпълнение на работата.

ІV. Основната заплата за длъжността – 780 лв.

V. Необходими документи:

1. Заявление за работа – свободен текст;

2. Копие от диплома за завършено средно образование;

3. Документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

VI. Лице за контакт: Анита Витова– старши експерт „Човешки ресурси“ – СО район „Люлин“ – тел. 02/ 9237 211.

Skip to content