Столична община-Район „ЛЮЛИН“

Меню

Меню

Столична община – Район „Люлин” обявява ТРИ вакантни места за длъжността Главен експерт в отдел „Контрол по строителството”

О  Б  Я  В  А

Столична община – Район „Люлин” обявява вакантни места за длъжността: главен експерт (3 бр.) в отдел „Контрол по строителството”, при следните условия:

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността „главен експерт“ (3 бр.):

 – правоотношение: трудово

– образование – бакалавър;

– професионален опит – 2 години;

– област на висшето образование – строителство и геодезия;

– да притежава следните компетентности: работа в екип, комуникативна компетентност, ориентация към резултати, фокус към клиента (вътрешен/външен), професионална компетентност;

Допълнителни изисквания:  познаване и ползване на действащото българско законодателство и компютърна грамотност: Word, Excel, Autocad – не е задължително, но е предимство, специализиран деловоден софтуер.

2. Кратко описание на длъжността:

1. Участва в комисии, назначени със заповед на Кмета.

2. Организира работата си в района, във връзка с провеждане на процедури по чл. 223 от ЗУТ.

3. Изготвя необходимата документация и провежда законовите процедури при констатирано незаконно строителство, съгласно действащите нормативи.

4. Подготвя необходимата документация, във връзка със спиране на строителството и премахване на незаконни обекти.

5. Участва в проверки по сигнали и молби на граждани, във връзка с установяване на нарушения по ЗУТ.

6. Изготвя отговори на писма, молби, жалби, справки и др., постъпили в отдела, касаещи разпоредбите на ЗУТ, неговите поднормативни актове и наредби.

7. Провежда превантивен контрол за установяване на незаконно строителство.

3. Граници (от-до) на основната заплата, определени за длъжността

главен експерт КС (3 бр.) – 650 лв.- 1 800 лв.

4. Необходими документи:

  1. Заявление за работа – свободен текст;
  2. Автобиография;

3. Копия от документите за придобита образователно-квалификационна степен;

4. Документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

5. Място и срок за подаване на документите – до 16.30 часа на 30.07.2021 г. (петък) в деловодството на СО – Район “Люлин”, гр. София, бул. „Захари Стоянов“ № 15.

Телефон за връзка: 02/9237-211 – експерт „Човешки ресурси“.

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт.
Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност!