СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „ЛЮЛИН“

Меню

Меню

Столична община – Район “Люлин” обявява конкурс за държавен служител за длъжността: началник на отдел „Финансово-счетоводни дейности”към СО – Район “Люлин”

Skip to content